In 2021 gaat het Nut, het donateursgeld per automatische
incasso incasseren.

U wordt hier t.z.t. nog over geïnformeerd.