1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het incasseren donateurschap “ Toneelvereniging Nut en Genoegen Boijl”.
 1. Hoe werkt Automatische Incasso?
  Automatische Incasso is een handige manier van betalen. Dankzij Automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen en kan Toneelvereniging Nut en Genoegen Boijl besparen op de administratiekosten. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kunt betalen. Door middel van het overmaken van €0,01 middels iDEAL, machtigt u Toneelvereniging Nut en Genoegen Boijl om automatisch een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven dat overeenkomt met de bijdrage van het donateurschap van   Toneelvereniging Nut en Genoegen Boijl”. Uw machtiging aan  TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN BOIJL geldt voor onbepaalde tijd en voor één afschrijving per kalenderjaar. De hoogte van het bedrag is voor komend jaar vast gesteld op € 5,00
  Eenvoudig
  Bij de aanmelding (via het internet) bij  TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN BOIJL maakt u dus die € 0,01 over en daarmee is de automatische incasso geregeld. Nadat u uw aanmelding heeft verzonden, ontvangt u van  TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN BOIJL automatisch een bericht dat de aanmelding als donateur geslaagd is.
  Uw zekerheid
  Om van Incasso/Machtigen gebruik te mogen maken, moet  TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN BOIJL voldoen aan een aantal strenge eisen. Pas daarna kunnen wij een Incasso-overeenkomst sluiten met onze bank. Dat verzekert u ervan dat  TONEELVERENIGING NUT EN GENOEGEN BOIJL het vertrouwen heeft van die bank.
  Bij automatische Incasso houdt u altijd controle over uw rekening. Daarnaast heeft u gedurende acht weken het recht tot terugboeking zonder opgaaf van reden.
 1. Automatische Incasso
  Incasso vindt plaats, ongeveer een maand, voor aanvang van de voorstelling. Deze is normaliter aan het einde van het jaar. Waarschijnlijk vormt 2021 een uitzondering op de regel, omdat er dan voor het eerst in de geschiedenis van de Toneelvereniging een Openluchtspel opgevoerd gaat worden. Vindt dit doorgang, dan zal eenmalig de donateursbijdrage eind juli geïncasseerd worden.
  Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, sturen wij u een betaalverzoek om het verschuldigde bedrag zelf over te maken.